„Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

w Pszczynie – Łące

43 – 200 Pszczyna ul. Zdrojowa 64 - etap IV, V i XIII"

nr sprawy DGR 1/R/2020


 - OGŁOSZENIE

- SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

- ZAŁĄCZNIKI nr 1-10

- ZAŁĄCZNIK 7

      # ETAP IV

      # RTAP V

      # ETAP XIII

      # DODATKOWE INFORMACJE  (opis, detale projektowe, elewacje, lokalizacja, wizualizacje, technologia, SKAŁA)

-