„Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

w Pszczynie – Łące

43 – 200 Pszczyna ul. Zdrojowa 64 – etap I, II i III"

 - OGŁOSZENIE

- SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

- ZAŁĄCZNIKI nr 1-9

- ZAŁĄCZNIK 7

       # ETAP I

      # RTAP II

      # ETAP III

      # DODATKOWE INFORMACJE

- ZŁOŻENIE INFORMACJI - ZAŁĄCZNIK 10

- UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ

- UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU!!!