OFERTA PRACY

Miejsce pracy:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie – Łące

Stanowisko:

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Rodzaj umowy:

umowa o pracę – na zastępstwo

Wymiar etatu:

niepełny etat – 12 godz. tygodniowo

Zmianowość:

jednozmianowa

Godziny pracy:

7.30 – 14.00 (wg planu zajęć)

Wysokość proponowanego wynagrodzenia:

Karty Nauczyciela – wg stopnia awansu zawodowego

System wynagradzania:

miesięczny

Okres zatrudnienia:

na czas określony

Poziom wykształcenia:

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe  resocjalizacja

Doświadczenie zawodowe:

mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku

Data rozpoczęcia pracy:

01.02.2018

Data umieszczenia ogłoszenia:

31.01.2019

Dane pracodawcy

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie – Łące

43 – 200 Pszczyna ul. Zdrojowa 64

Osoba do kontaktu: Witold Herrmann

tel. 32 210-30-17