Śląski Związek Piłki Nożnej

docenia i wyróżnia

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Pszczyna

Rok 2015 w Zakładzie Poprawczym to rok szczególny, a mianowicie obchodzone jest 30 - lecie klubu sportowego „Zryw” działającego w placówce. Klub ten jest pionierskim przykładem jak można skutecznie resocjalizować i wychowywać młodzież w ramach zajęć sportowych sformalizowanych poprzez klub sportowy.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy przypomnieć, iż w tym roku „Zryw” Pszczyna został uhonorowany przez Pawła Sadzę -Starostę Pszczyny. Prezes klubu Andrzej Kegel otrzymał z rąk starosty statuetkę Żubra Pszczyńskiego. Również Burmistrz Pszczyny docenił działalność klubu i wręczył pamiątkową paterę oraz sprzęt sportowy.

Działalność klubu została doceniona również przez Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach. Prezes klubu Andrzej Kegel otrzymał List Gratulacyjny oraz Puchar Okolicznościowy, a działacze, wychowawcy, pracownicy zostali odznaczeni wysokimi odznaczeniami sportowymi.

M.S