Pszczyna 2016.09.01


Podziękowanie!

W związku z moją decyzją o zakończeniu prowadzenia drużyny „Zrywu” chciałem wyrazić ogromne podziękowanie zawodnikom, z którymi miałem przyjemność grać oraz trenować w zespole ULKS „Zryw” Pszczyna.
Nadmieniam, iż reprezentowałem drużynę na różnych poziomach rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Pszczyńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej od 1995 roku przez 21 lat.

Funkcję trenera Zrywu pełniłem od 2000 roku do chwili obecnej. Przez cały ten okres starałem się godnie wypełniać powierzone mi obowiązki, wkładając w pracę wszystkie swoje umiejętności i zaangażowanie.
Przychodzi jednak taki czas, aby powierzone zadanie zakończyć. Proszę o przyjęcie mojego stanowiska. Mam nadzieję, iż zespół "Zrywu" przez ostanie dwie dekady, w których uczestniczyłem pozytywnie zapisał się w historii sportu i działalności naszej placówki. Zawsze starałem się, aby zawodnicy nasi startując w zawodach godnie reprezentowali naszą placówkę stosując zasadę fair - play. Myślę, iż wszyscy zawodnicy, którzy grali w zespole, zarówno wychowankowie jak i pracownicy placówki oraz osoby z zewnątrz mogą być dumni ze swej postawy, to wycinek historii życia każdego z nas. Ja osobiście jestem dumny z ich postawy, za którą jestem wdzięczny bo bez ich pomocy zaangażowania i wsparcia byłoby to niemożliwe do zrealizowania.
Wszystkim zawodnikom, kolegom, pracownikom, dyrekcji, kierownictwu, z którymi miałem przyjemność grać, trenować oraz pracować bardzo dziękuję za te dwie dekady i wspólny wysiłek sportowy oraz wszelką pomoc, jeszcze raz bardzo dziękuję .

Marek Szklorz