W piątek 19 grudnia w naszej placówce odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe. Rozpoczęło się przedstawieniem wigilijnym przygotowanym przez wychowanków grupy VIII pod kierunkiem wychowawców: Artura Mierzyńskiego i Grzegorza Maćkowskiego. Autorem dekoracji odwzorowującej rynek pszczyński był wychowawca Jerzy Borys.

Wszystkich uczestników przywitał dyrektor placówki pan Bogdan Byliński, on też czuwał nad przebiegiem całego spotkania. Następnie zabrali głos zaproszeni Goście: ks. biskup nominat Marek Szkudło oraz Pani Grażyna Kardolińska – wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach. Ksiądz kapelan Jarosław Oleś odczytał fragment Pisma św. o Bożym Narodzeniu (Łk 1, 26-38) i poświęcił opłatki wigilijne. Po krótkiej modlitwie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia.

Następnie wszyscy zebrani zasiedli do stołów, aby spożyć przygotowaną wieczerzę wigilijną. Na uwagę zasługuje fakt, że młodzież wraz z Gośćmi oraz pracownikami placówki cieszyła się wspólnie spędzonym czasem dłużej niż zwykle. Z obsługi wigilijnego stołu doskonale wywiązali się wychowankowie grupy VII, a w organizację spotkania włączyli się wszyscy pracownicy.

Spotkanie wigilijne w ZPiSdN w Pszczynie-Łące było dla jego uczestników doskonałym rozpoczęciem świętowania kolejnej rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa - Bożego Narodzenia.