W ramach profilaktyki i terapii uzależnień od 3 lat realizowany jest program terapeutyczno - edukacyjny dla osób problemowo używających przetwory konopi w tym także dopalaczy imitujących działanie marihuany.

W programie mogą wziąć udział wychowankowie zakładu poprawczego i nieletni przebywający w schronisku. Więcej informacji o CANDIS w linku poniżej:

http://www.candisprogram.pl/