Badana młodzież jest przekonana, że palenie konopi nie szkodzi zdrowiu...W ramach prowadzonego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich programu dla osób mających problemy z powodu używania przetworów konopi (CANDIS) zachęcam do zapoznania się z ciekawą kampanią społeczną zainicjowaną przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w odpowiedzi na wyniki europejskich badań ESPAD powtarzanych co 4 lata,które wskazują na wzrost konsumpcji substancji psychoaktywnych a przede wszystkim marihuany i innych przetworów konopi.

Poniżej link do strony:

http://www.naiwni.wzp.pl/O_Kampanii.html