Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej realizuje międzynarodowy projekt badawczy I-TREND dotyczący nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Projekt ten jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

14 lipca 2014r. rozpoczęły się badania on-line wśród użytkowników dopalaczy, mające na celu pozyskanie wiedzy na temat ich postrzegania i używania.

Niestety badania się już zakończyły, wyniki badań przedstawimy, jak tylko będą dostępne, ale zachęcamy do pogłębiania wiedzy na temat dopalaczy, ich szkodliwości, która jest dostępna na stronie http://www.dopalaczeinfo.pl/.

Wyniki badania zostaną opracowane na początku przyszłego roku (2015).