Dnia 6 listopada 2019r. nasi wychowankowie pod opieka wychowawców: Zbigniewa Jacka i Arkadiusza Pisarka brali udział w pracach porządkowych przy pomniku Zwycięstwa i Wolności w Pszczynie.

Natomiast w dniu nastepnym wychowawcy: Marek Wrona i Arkadiusz Pisarek wraz z grupą wychowanków gościli u księdza Jarosława Olesia w Bytomiu, gdzie ma teraz swoja parafię i pomagali w jesiennych porządkach wokół  kościoła.