Internat to miejsce, w którym wychowankowie spędzają większą część swojego dnia. Nad sprawną pracą internatu czuwa kierownik i jego zastępca we współpracy z 23 wychowawcami.

Działalność wychowawczo-resocjalizacyjna prowadzona jest w 6 grupach wychowawczych: w 2 schroniskowych i w 4 zakładowych, które liczą po 8 do 12 wychowanków.

W obrębie grup znajdują się pomieszczenia pracowni kół zainteresowań, w których wychowankowie poznają tajniki sztuki ceramicznej, witrażowej, rzeźbiarskiej, muzycznej, dziennikarskiej i inne.

Na każdej grupie znajdują się pomieszczenia mieszkalne, świetlica, toaleta, łazienka, szatnia i magazynek. Świetlica wyposażona jest w sprzęt audio - video.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem, praca wychowawcy z grupą dzieli się na część poranną i popołudniową. Część poranna składa się z toalety, śniadania, przygotowania do zajęć warsztatowych i szkolnych. W części popołudniowej oprócz posiłków mają miejsce: zajęcia sportowe i rekreacyjne, nauka własna, prace porządkowe i gospodarcze, zajęcia w kołach zainteresowań, pogadanki i rozmowy indywidualne oraz szereg zajęć wychowawczo - terapeutycznych. Zajęcia popołudniowe kończy cisza nocna.

W ramach zajęć internatowych organizowane są wyjazdy rekreacyjne i wycieczki turystyczno - krajoznawcze, głównie w Beskidy. Wychowankowie aktywnie biorą udział w wolontariacie, pomagając osobom niepełnosprawnym.

Aby przybliżyć pracę internatu  - zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć oraz innych artykułów opisujących internat.